jadrove_korunky.jpg, 50kB

Jádrové vrtání do 250mm průměru


- do betonu
- do železobetonu
- do zdiva a kamene

Jádrové vrtaní se využívá na vytváření prostupů skrz stěny, podlahy a stropy. Hlavním účelem je vytvoření otvoru pro vedení potrubí vody, topení, plynu, kanalizace, vzducho techniky, stavebního hasícího zařízení, elektrických kabelů a odvrtávání vzorků pro zkoušky matriálu.

Jádrové vrtání provádíme běžně do 1m délky (jinak do libovlné délky) v rozlišných matriálech (beton, železobeton, zdivo, kámen)
Jádrové vrtání lze provádět ve svislé, vodorovné i šikmé poloze.


gözl KB 100_small.jpg, 32kB      BENDER R5002-S-WDB-R_small.jpg, 32kB